Privaatsuspoliitika

Käesoleva privaatsuspoliitika tingimused baseeruvad Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusel EL 2016/679 (GDPR) ning kehtivad Magnemedela OÜ e-poes www.iidnemagneesium.eu

Privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad klientide isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist (edaspidi koos nimetatud „töötlemine“). Isikuandmeid töödeldakse vaid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega ning rakendades kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks. Tulenevalt kehtivatest seadustest jätab Magnemedela OÜ endale õiguse täiendada privaatsuspoliitika tingimusi.

Veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga.

Magnemedela OÜ kogub ja töötleb üksnes neid isikuandmeid, mis on vajalikud kliendi teenindamiseks e-poes.

Terminoloogia ja definitsioonid

 • Andmekaitsesubjekt - tuvastatud või tuvastamata kujul füüsiline isik, kelle andmeid töödeldakse vastutava isiku poolt või juhtimisel
 • Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
 • Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui sellise töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud liidu või liikmesriigi õigusega, võib vastutava töötleja või tema määramise konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu või liikmesriigi õiguses.
 • Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses;

Vastutav töötleja
Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Magnemedela OÜ, registrikood 12571156, aadress Kari 5-27 10311 Tallinn Estonia, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 • Ees- ja perekonnanime.
 • Telefoninumber.
 • E-posti aadress.
 • Kauba kohaletoimetamise aadress.
 • Elektroonilise kanali puhul IP-aadress.
 • Info kliendi sooritatud ostude kohta.

Sõltuvalt vajadusest ja asjaoludest võib Magnemedela OÜ töödelda üksnes osa eelnimetatud isikuandmetest.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

 • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohale toimetamiseks.
 • Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi kontaktandmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
 • Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
 • Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs
Isikuandmeid hoitakse Zone Media serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.
Juurdepääs isikuandmete andmebaasile on üksnes Magnemedela OÜ töötajatel, kes on saanud vajaliku juhendamise andmebaasi kasutamiseks ning omavad andmebaasis selleks neile antud õigusi.

Säilitamine
Isikustamata tehnilisi veebilehtede ja teenuskeskkondade kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.
Isikustatud päringute ja/või tehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse mitte vähem, kui 7 aastat viimasest tehingust teenusepakkujaga tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada.

Otseturustusteated
E-maili, aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks ainult juhul, kui klient on andnud vastava nõusoleku.

Andemete edastamine kolmandatele isikutele

 • MAGNEMEDELA OÜ ei avalda isikuandmeid kolmandale poolele, välja arvatud juhul, kui selleks on otsene seadusest tulenev kohustus (näiteks kohtu või kohtueelse menetleja nõudel) või põhjendatud vajadus.
 • Isiku õigused seoses oma andmetega.
 • Teil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida me Teie kohta kogume.
 • Teil on õigus nõuda ebaõigete andmete eemaldamist või uuendamist.
 • Teil on õigus loobuda otsepostitustest.
 • Soovi korral võite nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, kuid see võib piirata Teile teatud teenuse osutamist või isikupärastatud sisu pakkumist.
 • MAGNEMEDELA OÜ jätab ebaõigete andmete uuendamise alusel tehtud taotluse rahuldamata, kui Teie nõue on põhjendamatu või taotluse rahuldamata jätmise alused tulenevad seadusest.
 • Ülaltoodud õiguste teostamiseks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud kirjalik taotlus.
 • Oma õiguste kaitseks on Teil võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).
Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

 

Prindi Admini e-post